Wprowadzenie do analizy sieciowej w R

 

Analiza sieci społecznych (ang. Social Network Analysis, SNA) to podejście polegające na badaniu zbiorowości ludzi lub organizacji poprzez analizowanie zachodzących między nimi relacji. Relacje te tworzą złożone sieci: ludzie lub organizacje mogą wchodzić w różnego rodzaju powiązania, jak np. pokrewieństwo, przyjaźń, współpraca, poszukiwanie informacji, władza, ale również współuczestnictwo w wydarzeniach itp. Dzięki SNA możliwa jest analiza struktury sieci relacji i ich znaczenia dla funkcjonowania interesującej nas zbiorowości.

Celem warsztatów jest wprowadzenie do SNA oraz nauka podstawowych technik analizy i wizualizacji grafów za pomocą R. Wśród poruszanych tematów znajdują się: metody zbierania danych sieciowych, reprezentacja danych sieciowych, wizualizacja oraz przegląd miar opisowych charakteryzujących pozycję w sieci, metody identyfikacji grupy i pozycji oraz własności sieci jako całości, a także analizy łączące dane o relacjach i atrybutach węzłów.

Program:

 • Wprowadzenie. Reprezentacje danych sieciowych;
 • Dane sieciowe w R: dostępne pakiety, wczytywanie danych, tworzenie obiektów;
 • Wizualizacja sieci;
 • Podstawowe własności sieci: atrybuty węzłów i relacji, gęstość, stopień;
 • Wizualizacja danych sieciowych;
 • Spójność: krótkie ścieżki, spójne składowe;
 • Pozycja węzła: stopień, miary centralności;
 • Spójność sieci;
 • Homofilia i segregacja;
 • Grupowanie węzłów: metody community detection.

Wymagania:

Opanowanie zakresu materiału kursu Pogromcy Danych – www.pogromcydanych.icm.edu.pl.

Laptop z:

 • R
 • RStudio
 • Pakiety R: igraph, network, intergraph, blockmodeling, ggplot2, dplyr, tidyr

Prowadzący:

Dr Michał Bojanowski socjolog i adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Specjalizuje się w analizie sieci, matematycznym modelowaniu zjawisk społecznych, takich jak konflikt i kooperacja, oraz analizie danych. Zajmował się m.in. dynamiką sieci współpracy pomiędzy firmami, analizą sieci wewnątrzorganizacyjnych, sieciową integracją/segregacją dzieci w szkołach oraz konkurencją i współpracą pomiędzy naukowcami. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych kursów z analizy sieci społecznych, analizy danych z R oraz statystyki stosowanej. Laureat nagrody naukowej tygodnika „Polityka”. Entuzjasta R od 15 lat.

Dr Dominik Batorski – socjolog i adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Od 2001 roku zajmuje się badaniem sieci społecznych oraz procesów zachodzących w sieciach, takich jak dyfuzja innowacji i wpływ społeczny. Wykorzystuje analizę sieciową zarówno w pracy naukowej, jak i biznesowo. Zakładał i rozwijał dział business intelligence w Gadu-Gadu. Jest założycielem firmy SmartNet Research & Solutions i współtwórcą Sotrendera – narzędzia analitycznego do monitoringu i optymalizacji marketingu w mediach społecznościowych. Analizował sieci komunikacyjne (gadu-gadu i sieci telefonii komórkowej), serwisy społecznościowe (grono.net, NK.pl, facebook, Twitter), powiązania między firmami (zarządy i rady nadzorcze spółek), powiazania wewnątrzorganizacyjne (relacje między pracownikami), polityczne i medialne (współczytelnictwo i współoglądalność). Prowadził zajęcia z analizy sieciowej w Instytucie Socjologii UW.

Termin*: 24–25 lutego 2016

10.00–17.30 (24 lutego)

9.00–16.30 (25 lutego)

Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 69, II p. (wejście od ul. Towarowej)

Koszt: 1500 zł (w tym dwa obiady)

W przypadku wpływu opłaty na konto Fundacji Fork przed 8 lutego 2016 zniżka wynosi 20%.

Doktoranci i studenci – zniżka 20%.

Rabaty się nie sumują.

 

Opłatę za szkolenie prosimy wnieść na konto Fundacji Fork:

13 1090 1870 0000 0001 2374 3071

W tytule wpłaty prosimy wpisać: Wprowadzenie do analizy sieciowej w R


Zapisy przyjmujemy do dnia 22 lutego 2016 poprzez formularz zgłoszeniowy.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpływu opłat na konto.

Liczba miejsc ograniczona.

 

* Szkolenie może zostać odwołane lub jego termin może ulec zmianie. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy, a w przypadku zmiany terminu możliwe będzie wycofanie się z udziału w szkoleniu.